Kütüphane

15 Kasım 2006 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kütüphanesi AVİVA’nın Katkılarıyla Hizmete Açılmıştır.

Kütüphane Kuralları

•  Yiyecek ve içecek ile kütüphaneye girilemez, kütüphane içerisinde sigara içmek yasaktır.

•  Kütüphaneye girerken palto, çanta vb. eşyaların vestiyere bırakılması gerekmektedir.

•  Kütüphaneye girerken mutlaka cep telefonlarının kapalı tutulması zorunludur.

•  Kütüphane içerisinde başkalarını rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşulması yasaktır.

•  Kütüphane çıkışında eldeki çanta ve kitapların istenildiğinde kontrol masasındaki görevliye gösterilmesi gerekir.

•  Kütüphanede bulunan materyallere özellikle zarar verenler  ya da  bu materyalleri ödünç almadan dışarıya çıkartmaya çalışanlar  hakkında yasal işlem yapılır.

•  Yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Kütüphanede  bulunan materyaller ödünç işlemi yapılmadan kütüphane dışına çıkarılamaz.

•  Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Yönetimi sorumlu tutulamaz.

Kütüphane Çalışma Saatleri

EĞİTİM DÖNEMİ

Hafta İçi

08:30 – 12:00
Öğle Tatili: 12:00-13:00
13:00 -16:45
17:00 -19:00

Cumartesi : 09:00 –12:00

YAZ DÖNEMİ

Hafta İçi

08:30 – 17:00

Üyelik

 Kütüphane kart ı : Kütüphane taraf ı ndan, kitap ödünç alma hakk ı na sa hip üyelere verilen kütüphane kart ı d ı r .

Üniversite kimlik kart ı : İ. Ü. SBMYO ö ğ rencileri, akademik ve idari personeli üniversite kimlik kartlar ı n ı kullanarak kütüpha neye girebilirler.

1.Akademik, idari personel ve üniversiteye kayıtlı öğrenciler kütüphaneye üye olabilirler.

2.Öğrenciler, her dönem başında üyelik için başvurabilir.

a) Giriş Üyeliği , kütüphaneye üye olan kullanıcı kütüphaneye Üniversite kimlik kartı ile girebilir ve sadece kütüphane içinde hizmetlerden ve kaynaklardan yararlanabilir, kitap ödünç alamaz.

b)Kitap Ödünç Alma Hakk ı , kullan ı c ı kütüphaneye girebilir, hizmetlerinden yararlanabilir ve kitap ödünç alabilir.

c)Yukarıdaki bütün kategorilerin, şartları yerine getirmek üzere Pazartesi-Cuma 9.00 – 17.00 arasında başvurmaları rica olunur.

Gerekli belgeler

• Üniversite kimlik kart ı ve fotokopisi

• 2 adet foto ğ ra f

d) Okuyucunun başvurusu uygun bulunursa, “SBMYO Kütüphane Kartı” verilir. Okuyucu kütüphaneye her girişinde bu kartı göstermek zorundadır.

e)Bütün üyelikler 1 yıl için geçerlidir. Tekrar üye olmak istenirse, üyelik işlemleri yenilenir.

3.Kütüphane kartını kaybeden öğrenci, üzerindeki kitapları iade etmek ve borcunu ödemek koşulu ile bir defaya mahsus olmak üzere yeni kütüphane kartını alabilir.

4.Üyeler kütüphane kurallarına uymayı kabul eder.

5.Üniversite dışından gelen kullanıcılar kütüphane kaynaklarını kullanabilir, ancak üye olamaz.

6.Kütüphane üye kartlar ı 1 y ı l geçerlidir.

7.Kütüphane kartlar ı ba ş kas ı na ödünç verilemez.

8.Kütüphane ile ilişiği kesilen kullanıcıların kartları geçersizdir .

9.Kullan ı c ı lar ödünç kitap almak istediklerinde görevliye kimlik kartlarını göstermelidirler. Ba ş ka bir kullan ı c ı n ı n kimli ğ i ile kitap ödünç almak isteyen kullanıcı lar hakkında cezai prosedür yürütülür .

Ödünç Verme, İade Etme, Süre Uzatma ve Geri Çağırma

Ödünç kitap alırken üyeler, SBMYO kimlik kartını göstermek zorundadır. Kimlik kartı olmayan kişilere kitap ödünç verilmez. Başkasının kimlik kartıyla kitap ödünç alınamaz.
Başka okuyucuda bulunan kitap veya kitaplar ayırtılabilir. İadesi yapılmış ayırtılan kitaplar, duyurudan itibaren 7 gün içinde alınmazsa ayırtılma işlemi iptal edilir.
Akademik ve idari personel 10 kitabı 15 gün süreyle ödünç alabilirler.
SBMYO Öğrencileri, 1 kitabı 1 gün süreyle, ödünç alabilirler. Öğrenciler ciltli dergi ödünç alamazlar.
Üzerinde gecikmiş kitap olan üyeler, kitapları iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden ödünç kitap alamaz.
İade tarihi geçmiş kitaplar kütüphane dışına çıkarılamaz.
Referans kaynakları ve tezler ödünç alınamaz.
Kütüphanede bulunan CD’ler kütüphanedeki mevcut bilgisayar sistemi dahilinde kullanılır, ödünç alınamaz.
Ödünç alınan kitapların süresinin yenilenmesi, ödünç verme süresinin sonunda başka okuyucu tarafından istenmemişse, öğretim üyeleri için 2, öğrenciler için ise 1 iki defa yenilenebilir.
Ciltsiz dergiler ve referans kaynakları kütüphane dışarısına çıkarılamaz.
Gör-İşit koleksiyonunda bulunan materyal ödünç alınamaz.
Kütüphane Komisyon Başkanı , gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı okuyucudan geri isteyebilir.
İade tarihi geçmiş kitapların kullanma süreleri uzatılmaz.
Akademik ve idari personel kitapların kullanma sürelerini ve yenileme işlemini kütüphane görevlisine başvurarak yapabilirler.
Öğrenciler kitapların kullanma sürelerini yenileme işlemini, kütüphane kartı ve kitaplarla birlikte kütüphane görevlisine başvurarak yaparlar.
Akademik, idari personel ve öğrenciler, ödünç verme biriminden, kitabı özelliğine ve belirlenen ödünç verme süresine göre ödünç alabilirler.