Sıkça Sorulan Sorular

Yüksekokulunuza  doğrudan ulaşabileceğim adres, telefon faks ve    e-posta bilgileri nedir

ADRES:

Esentepe Mahallesi, 2364. Sk No:75/77/999 Sultangazi / İstanbul

TELEFON: +90 2125949083

FAX: +90 2125949081

Sb_myo@istanbul.edu.tr


Yüksekokulunuza kayıt hakkı kazandım, kayıt için ne zaman gelmem gerekir? Bununla ilgili önceden randevu almam gerekir mi? Kayıt adresiniz nedir?

02-06 Eylül 2013 tarihleri arasında İ.Ü.Öğrenci Otomasyon Sitemi üzerinde online kayıt yaptırdıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu BESİM ÖMER PAŞA CD.NO7 VEZNECİLER ‘e gelip kayıt yaptırabilirsiniz.

Yüksekokulunuzda oryantasyon programı var mı? Süreç nasıl işliyor?

ORYANTASYON EĞİTİMİ VARDIR.

Yüksekokulunuzda  yabancı dil hazırlık eğitimi var mı?

YÜKSEKOKULUMUZDA İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİMİ VARDIR.

Öğrenci otomasyon sisteminde e-posta adresim/telefonum bulunmadığından sisteme giriş yapamıyorum e-posta adresimi/telefonumu nasıl tanımlayabilirim?

Öğrenci İşleri Bürosuna şahsen veya dilekçe ile Yüksekokulumuza  başvurulduğunda  e-posta ve telefon öğrenci otomasyon sistemine tanımlanmaktadır.

Öğrenci Belgesine ihtiyacım var. Öğrenci Belgemi nasıl alabilirim?

ÖĞRENCİ NOKTA OTOMASYON SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPTIĞI TAKDİRDE 1 GÜN SONRA ÖĞRENCİYE  ELDEN TESLİM EDİYORUZ.

Kayıt Dondurmak istiyorum, bunun için ne yapmak gerekmektedir?

Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, İ.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 29.maddesinde belirtilen nedenlerin varlığı halinde kaydını dilekçe ile başvuru yaparak ilgili yönetim kurulu kararıyla dondurulabilir.

Kayıt Sildirmek istiyorum, bunun için ne yapmam gerekmektedir?

Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin İ.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 30.maddesinin 2.fıkrası uyarınca kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunmaları yeterlidir.

Askerlik şubemden yazı geldi, askerliğimi nasıl tecil ettirebilirim?

EK C/2 belgesi Yüksekokulumuz tarafından her yıl Ekim ayı sonunda, mezuniyetlerden sonra, ilişiklerden sonra ilgili Askerlik şubesine gönderilmektedir.

Derslerime ait sınav notlarımı göremiyorum?

Dersin öğretim üyesi tarafından öğrenci otomasyon sistemi üzerinde ilan edilmemiştir.

Sınav listesinde adımı göremiyorum?

Dersi seçmemiş olabilir ya da danışmanınız tarafından dersiniz onaylanmamış olabilir.

Derslerime ait Başarı Notumu (Harf Notumu) sonuç açıklamasına rağmen hala göremiyorum?

Dersin öğretim üyesi tarafından harf notu çıktıları Öğrenci işleri Bürosuna teslim edilmediğinden ilanı yapılamamıştır.

Ara Sınavlara giremedim, geldiğimde bunların hepsine girebilir miyim?

Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 24.maddesinde tanımlanan mazeret sınavına girebilirsiniz. Yönetmelik uyarınca tanımlanan “mazeret sınavı: Koşulları yerine getirmesine rağmen ara sınava geçerli bir nedenle giremeyen bir öğrencinin, süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine ara sınav yerine yapılan sınavdır.”

Yatay Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

İ.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 10.maddesinde belirtilen Yatay geçişler (Değişik:RG-27/8/2011-28038, md.5) (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler ile çift anadal ve yandal programlarına ilişkin işlemler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Sınav tarihleri nasıl öğrenebilirim?

Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Panosunda, web sitesinde ve öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilmektedir.

Harçsız Öğrenci Pasaportu çıkartılabiliyor mu?

Dilekçe ile başvurulduğunda Yüksekokul  yönetim kurulu  uygun gördüğünde Harçsız Pasaport yazısı verilmektedir

Sınava giremedim, raporum var, sınava girmem için geçerli olur mu?

Raporunuzu süresi içerisinde bir dilekçe ile beyan ettiğiniz takdirde Yüksekokul yönetim kurulunca kabul edildiğinde ara sınavın (vize sınavının) mazeret sınavına girebilirsiniz. Bitirme sınavına (final) girilemediği takdirde bütünleme sınavına mazeretsiz girilebilmektedir.

Kaç dersten bütünleme sınavına girebilirim?

Koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan bütünleme sınavına girebilirler

Kayıt yenileme işlemini ne zaman, nasıl yapmam gerekiyor?

Akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenci otomasyon sistemi üzerinden yapmanız gerekmektedir.

Öğrenci Kimliğimi kaybettim, öğrenci kimliğimi yeniden nasıl çıkartabilirim?

Öğrenci Kimliği Kaybında Yapılması Gereken İşlemler;

Basın İlan Kurumu aracılığıyla Resmi İlan ve reklam yayınlama hakkına haiz gazetelerden herhangi birisine verilen kimlik zayi ilanı (ilanın çıktığı gazete sayfası getirilecektir.),
T.Halk Bankası İÜ Strateji Daire Başkanlığı” 0820-06200222’’no’lu hesaba 20 TL. (Yirmi Türk Lirası) yatırılması ve banka makbuzu (açıklamaya muhakkak öğrenci adı-soyadı ve kimlik ücreti diye yazılmalıdır),
İki Adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi kabul edilmez.)

Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş hakkında bilgi alabilir miyim?

.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim ve öğretim yönetmeliğinin 10.maddesinde belirtilen Yatay geçişler, çift anadal, yandal ve dikey geçiş (Değişik:RG-27/8/2011-28038, md.5) (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler ile çift anadal ve yandal programlarına ilişkin işlemler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19 Şubat 2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

ABC dersinden 100 üzerinden XYZ almıştım ancak daha yüksek not bekliyordum bunun yeniden incelenmesini istiyorum?

İ.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 27.maddesinde belirtilen Sınav notlarına itiraz, (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl/yılsonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç iş günü içinde, ilgili birimin öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Dekan veya müdür sınav kâğıdının incelenmesi için, biri sınavı yapan öğretim üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Sınavın ilgili olduğu anabilim/bilim dalında tek öğretim üyesi varsa, bu komisyonun diğer üyeleri, sınava girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim üyeleri arasından dekan veya müdür tarafından seçilir.

(2) Komisyon, en çok üç iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.
(3) Harfli olarak ilan edilen başarı notları ilan edildikten sonra, herhangi bir nedenle yapılan değişiklikler, o dersin daha önce yapılmış olan istatistiksel dağılımına yansıtılmaz.

Güz/Bahar yarıyılında girmiş olduğum dersin sınav sonucu hala açıklanmamış durumda, sınav sonucum ne zaman açıklanacak?

Dersin öğretim üyesi Öğrenci Otomasyon sistemi üzerinde ilan ettiği zaman açıklanmaktadır.

Yüksekokulunuzda çift anadal/yandal imkânı var mıdır? Hangi programlar arasında yapılabiliyor? Özel şartı var mıdır?

ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMIMIZ YOKTUR.

Yüksekokulunuzda geçme notu kaçtır? Sınıf geçmek için ortalamanın kaç olması gereklidir?

.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 23.maddesinin 2.fıkrası uyarınca AGNO’su yarıyıl esası uygulamasında birbirini takip eden iki yarıyıl 1.80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler.

Yüksekokulunuzda  üst sınıftan ders alma durumu var mıdır? Hangi derslerdir?

İ.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 23.maddesinin 6.fıkrası uyarınca Yarıyıl esası uygulamasında en az iki yarıyıl, yıl esası uygulamasında ise en az iki yılsonunda AGNO’su 3.50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri sınıfın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan bir üst sınıf ders/derslerini de alabilir. Bunun için öğrencinin gelmiş olduğu sınıfa kadar olan bütün derslerini almış ve başarısız dersi olmaması gerekir. Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca belirlenmiş olan kredi miktarından fazla olamaz. Bu kapsamda üst sınıftan hangi derslerin alınabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Dönem tekrarı yapmam durumumda Fakültemi/Yüksekokulumu/Enstitümü uzatmadan bitirme şansım var mıdır?

Yoktur.

Mezun olduktan sonra diploma eki alma durumum nedir?

İ.Ü.Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33.maddesi uyarınca

Diploma eki (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenimi süresince almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır.
(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

Mazeret sınavları ara sınavlardan sonra kaç gün içerisinde yapılmaktadır?

Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılmaktadır.

Kayıt yenileme süresi geçtikten sonra kayıt yaptırabilir miyim?

Belgelenebilir, geçerli mazeret olması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılabilmektedir.

Erasmus başvuru tarihi ne zaman?

İ.Ü. Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasındadır.

Erasmus imkanları ve şartları nelerdir?

İ.Ü. Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu web sitesinde belirtilmektedir

Farabi başvuru tarihi ne zaman?

İ.Ü.Farabi Değişim Koordinatörlüğü tarafından belirlenen tarihler arasındadır.

Farabi imkanları ve şartları nelerdir?

İ.Ü.Farabi Değişim Koordinatörlüğü web sitesinde beblirtilmektedir.

Hangi değişim programları bulunmaktadır?

Erasmus ve Farabi Öğrenci değişim programı bulunmaktadır.