Staj

 T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 ZORUNLU İŞ YERİ UYGULAMA EĞİTİMİ SÜRECİNDE

 UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

İş Yeri Uygulama Eğitimi (Staj) Tarihleri ve Konuları

Yüksekokulumuzda; Yaz dönemi staj bilgileri aşağıdaki gibidir.

Belirtilen kurallara ve tarih sınırlamalarına eksiksiz olarak uyulması zorunludur.

Staj Defteri 30 iş günü

Staj Defteri 40 iş günü

Aksi takdirde staj geçersiz kabul edilecektir.

Staj başlamadan evvel teslim edilmesi gereken belgeler:

 

      (İşyerine, öğrencinin kendisinde, SBMYO)

3’ü de asıl nüsha olmak üzere Staj Bildirim Formları’nda (Zorunlu Staj Formu)(Bilgisayarda doldurunuz)kendileri ile ilgili bilgileri eksiksiz olarak doldurup imzalayarak, “Staj Yapılan Yerin” ve “İşveren veya Yetkilinin” başlıklı bölümleri ise Staj yapacakları işyeri tarafından doldurularak İşyerinin imza ve kaşesini her bir formda asıl olmak üzere alarak,

 

  • Staj belgelerini ve açıklamalarını Yüksekokulumuzun web sayfasından temin edebilirsiniz.

TÜM PROGRAMLAR STAJ BAŞLAMA TARİHİ

10  HAZİRAN 2019  tarihinde İş yeri Eğitimi ( I - II ) Staj başlayacağından

24 NİSAN 2019 tarihine kadar tüm öğrenciler; Staj Komisyonunu temsilen ilgili Program Başkanlığına yukarıda belirtilen evrakları eksiksiz olarak  imza karşılığında teslim edeceklerdir.

 

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASI VE TESLİMİ:

  1. Staj bitiminden en geç 3  gün içinde eksiksiz olarak staj defteri ve belgelerinde belirtilen kısımlar  kurum kaşesi ile onaylanıp imzalı olarak teslim edilecektir.
  2. Staj yapılan Kurum hakkında genel bilgi ve yapılan çalışmalar detaylandırılarak yazılmalıdır.
  3. İşyeri Değerlendirme Formu:  Kapalı zarf içerisinde, zarfın ağzı kaşeli ve imzalı olacak şekilde staj defteri ile birlikte teslim edilecektir.
  4. Durum Değerlendirmesi: Mutlaka öğrenci tarafından doldurulmalıdır.
  5. Staj yapan öğrencinin staj formlarda belirtilen alanlarda fotoğrafı kesinlikle yer almalıdır.
  6. Staj defterinizi belirtilen gün ve saatlerde elden imza karşılığı ilgili birime teslim etmeniz gerekmektedir.

ÖNEMLİ

Staj evraklarını zamanında ve eksiksiz teslim etmeyen öğrencilerin prim ödemeleri yapılamayacağından stajları da geçersiz sayılacaktır.

Staj bitiminde en geç 3 gün  içinde eksiksiz olarak; Staj Değerlendirme Formu, Staj Defteri ve Staj Rapor Kapağı  imza karşılığında Program Başkanlıklarına teslim edilecektir.


3308 Sayılı Kanuna eklenen geçici 12. Maddesi gereği Aday, Çırak ve Çıraklarla anılan kanunun 18. Madde hükümleri uyarınca işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Staj ve Tamamlayıcı Eğitime devam eden öğrencilere 25. Maddenin 1. fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının %30 undan az olamayacağı, ödenebilecek en az ücretin 20 den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 53. Maddesinin 3. fıkrasının ( B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet Katkısı olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır.
 Bu kapsamdan yararlanmak isteyen işletmeler öğrenciye yaptıkları ödemeye ait belgeleri bu form ekine eklemeleri gerekmektedir.

 

Stajyer Öğrenciye Ödediği ücret için Devlet Katkısından yararlanmak isteyen işletmelerin ekte yer alan formu Bilgisayar Ortamında doldurup onaylayarak ve Form ekine öğrenciye yaptıkları ödeme belgelerini ekleyerek  Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

Form için TIKLAYINIZ